Choď na obsah Choď na menu
 


1. Kde sa nachádza sídlo orgánov DPO SR
a: v Trnave

b: v Bratislave

c: v Prešove  

 

2. Kde a kedy bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku
a: v Prešove 8 mája 1984

b: v Trenčíne 24 septembra 1965

c: V Trenčíne 6. augusta 1922

3. Kto je patrónom hasičov a kedy si ho pripomíname.
a: Servác 13. mája

b: Florián, 4. mája
c: Ferdinand 30.mája

 

4. . Čo je základnou normou pre prácu a činnosť orgánov DPO SR :
a: neni určené

b: stanovy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
c: požiarna ochrana

 

5. . Pri hasení požiarov sa najviac používa voda. Ktorá jej vlastnosť pri hasení požiaru je rozhodujúca:
a: odoberá horiacemu predmetu teplo
b: pridáva horiacemu predmetu teplo

c:  nerobí s horiacim predmetom nič

 

6. Prenosným vodným hasiacim prístrojom môžeme hasiť :
a: elektrinu, benzín, drevo

b: auto, elektrinu, uhli

c: drevo, uhlie, slamu

 

7. . K čomu slúži hydrantový nástavec
a: na odber vody z podzemného hydrantu

b: na odber vody z nejakej nádoby

c: na dodávanie vody

 

8. Aké druhy hydrantov poznáme :
a: kamenné, pieskové, trávnaté

b: gumené, kovové, sklenené

c: nástenné, nadzemné a podzemné

 

9. . K čomu slúži pretlakový ventil :
a: Na nič, je tam len tak

b: Je to poistné zariadenie slúžiace  na ochranu osoby

c: Je to poistné zariadenie slúžiace na ochranu hadicového vedenia

 

10. Aké je základné rozdelenie hasičských automobilov podľa účelu použitia :
a: zásahové - základné, zásahové - špeciálne a pomocné

b: pretekárske- základné, pretekárske- super rýchle

c: auto ktoré ide 40km/h, 80km/h, 140km/h

 

11. Výstražné svetlá / majáky / na hasičských vozidlách majú farbu :
a: červenú

b: zelenú

c: modrú

 

12. V prípade požiaru voláme telefónom ohlasovňu požiarov na číslo :

a: 150 alebo 112

b: 158 alebo 112

c: 155 alebo 112

 

13. Preventívne protipožiarne kontroly v objektoch sa vykonávajú :
a: najmenej raz za 5 rokov
b: najmenej raz za 3 roky

c: najmenej raz za 8 rokov

 

14. . Za ochranu pred požiarom rodinného domu zodpovedá :
a: polícia

b: majiteľ domu

c: sused

 

15. Pred hasičkou zbrojnicou sa:

a: môže parkovať

b: nemôže parkovať

c: iba drahé vozidlá

 


Za každú správnu odpoveď si dajte dva body

 

správne odpovede:1-b

                          2-c

                          3-b

                          4-b

                          5-a

                          6-c

                          7-a

                          8-c

                          9-c

                          10-a

                          11-c

                          12-a

                          13-a

                          14-b

                          15-a

 

30-20- Ste veľmi dobrým hasičom, máte všetky základné vedomosti kroré by ste mali mať a preto by ste nemali tak ľahko skončiť s hasičinov lebo by vás bolo škoda takých hasičov ako ste vy je veľmi málo.

 

18-10- Tieš patríte k tým lepším hasičom len by vám nezaškodilo si prečítať zopár stránok na ktorých sú informácie o hasičskom športe a jeho minulosti.

 

8-0- Mali by ste si okamžite na internete naťukať nejakú stránku a prečítať si aspoň kde čo o histórií hasičstva

 

Snáď ste dopadli čo najlepšie:)